get someone over a barrel

listen to the pronunciation of get someone over a barrel
English - Turkish
(deyim) Birini köşeye sıkıştırmak
(deyim) birini kontrolü altına almak
(deyim) gafil avlamak
get s.o. over a barrel
k. dili birini köşeye sıkıştırmak
get someone over a barrel

  Hyphenation

  get some·one over a bar·rel

  Turkish pronunciation

  get sʌmwʌn ōvır ı bärıl

  Pronunciation

  /ˈget ˈsəmˌwən ˈōvər ə ˈbarəl/ /ˈɡɛt ˈsʌmˌwʌn ˈoʊvɜr ə ˈbærəl/

  Word of the day

  doodad
Favorites