get information

listen to the pronunciation of get information
English - Turkish
bilgi almak

Hastane ücretiniz hakkında bilgi almak istiyorum. - I'd like to get information about your hospital fee.

Amerika'da güvenlik güçlerinin bilgi almak için işkence yapması yasal değildir. - It is illegal in the United States for law enforcement to use torture to get information.

bilgi edinmek
get information about
….hakkında bilgi almak
get the information
bilgi almak
to get information
bilgi almak

Birkaç soru hakkında bilgi almak istiyorum. - I'd like to get information regarding a number of questions.

Amerika'da güvenlik güçlerinin bilgi almak için işkence yapması yasal değildir. - It is illegal in the United States for law enforcement to use torture to get information.

get information

  Hyphenation

  get in·for·ma·tion

  Turkish pronunciation

  get înfôrmeyşın

  Pronunciation

  /ˈget ənˈfôrˈmāsʜən/ /ˈɡɛt ɪnˈfɔːrˈmeɪʃən/

  Word of the day

  lalochezia
Favorites