genellikle mideden geriye gelen asitlerin neden olduğu yemek borusu daralması

listen to the pronunciation of genellikle mideden geriye gelen asitlerin neden olduğu yemek borusu daralması
English - Turkish
(Tıp) Esophageal Stricture
genellikle mideden geriye gelen asitlerin neden olduğu yemek borusu daralması

    Hyphenation

    ge·nel·lik·le mi·de·den ge·ri·ye ge·len a·sit·le·rin ne·den ol·du·ğu ye·mek bo·ru·su da·ral·ma·sı

    Word of the day

    ranine
Favorites