furnished with ornament; wearing badges or medals

listen to the pronunciation of furnished with ornament; wearing badges or medals
English - Turkish

Definition of furnished with ornament; wearing badges or medals in English Turkish dictionary

decorated
dekore et

Tom'un odasını dekore etme tarzını sevmiyorum. - I don't like the way Tom decorated his room.

Odasını güllerle dekore etti. - She decorated her room with roses.

decorated
{s} dekore edilmiş

Tom'un evinin içi zevkle dekore edilmiştir. - The interior of Tom's house is decorated tastefully.

Giriş, japon resimleriyle dekore edilmiş. - The hall was decorated with Japanese paintings.

decorated
{s} süslenmiş

Mars'taki tapınaklar, nilüfer çiçekleri ile süslenmiştir. - The temples on Mars are decorated with lotus flowers.

Tom süslenmiş bir savaş kahramanı. - Tom is a decorated war hero.

English - English
{s} decorated
furnished with ornament; wearing badges or medals
Favorites