foreboding kötü bir şeyin vuku bulacağını önceden hissetme

listen to the pronunciation of foreboding kötü bir şeyin vuku bulacağını önceden hissetme
Turkish - English
forebode
foreboding kötü bir şeyin vuku bulacağını önceden hissetme

    Hyphenation

    fo·re·bo·ding kö·tü bir şe·yin vu·ku bu·la·ca·ğı·nı ön·ce·den his·set·me

    Pronunciation

    Word of the day

    scut
Favorites