flimflam

listen to the pronunciation of flimflam
English - Turkish
hile
alavere dalavere
{i} dolap
{i} saçmalık
oyun
boş laf
{f} dolandırmak
{f} kandırmak
dili saçma
{i} zırva
dalavereci üç kağıtç
hilekar
{i} boş lâf
deception
{i} aldatma

Hoşa gitme sanatı, aldatma sanatıdır. - The art of pleasing is the art of deception.

deception
{i} kandırma
deception
{i} hile
deception
gözbağı
deception
anlatma
deception
aldanma
deception
{i} utanç
deception
deceptively aldatarak
deception
(Askeri) ALDATMA; HİLE: Dikkati başka tarafa çekmek veya herhangi bir tesis, malzeme ya da faaliyeti yanlış gösterip karşı tarafı yanıltmak için alınan tedbirleri ve yapılan işleri belirtmek maksadıyla kullanılan terim. Bknz. "camouf lage", "concealment", "counterdeception", "military deception"
deception
deceptive aldatan
deception
{i} yalancılık
deception
{i} ayartma
deception
{i} kanma
deception
{i} dalavere
deception
düzenbazlık
deception
aldatıcı bir surette
deception
aldanma/aldatma
deception
{i} hile, düzen, dolap
English - English
nonsense
deception
To swindle or cheat
{f} cheat, swindle (Slang)
{i} (Slang) nonsense, silliness; fraud, deception
information or ideas that are not true or seem very stupid (Probably from a language)
a swindle in which you cheat at gambling or persuade a person to buy worthless property
A freak; a trick; a lie
flimflammer
{i} cheat, swindler (Slang)
flimflams
plural of flimflam
flimflam
Favorites