fixed round

listen to the pronunciation of fixed round
English - Turkish
(Askeri) KARTUŞ, MÜKEMMEL ATIM (DZ.): Bir terkipli atım. Kovan, sevk barutu, kapsül ve mermisi bir bütün halinde birleştirilmiş tam bir atım. Bak. "fixed ammunition"
(Askeri) mükemmel atım
(Askeri) kartuş atım
fixed round
Favorites