finished product specification

listen to the pronunciation of finished product specification
English - Turkish
(Tıp) bitmiş ürün spesifikasyonu
finished product specification

  Hyphenation

  fin·ished prod·uct spe·ci·fi·ca·tion

  Turkish pronunciation

  fînîşt prädıkt spesîfîkeyşın

  Pronunciation

  /ˈfənəsʜt ˈprädəkt ˌspesəfəˈkāsʜən/ /ˈfɪnɪʃt ˈprɑːdəkt ˌspɛsɪfɪˈkeɪʃən/

  Word of the day

  sacerdotal
Favorites