far too

listen to the pronunciation of far too
English - Turkish
Çok fazla

Yapacak çok fazla işimiz var. - We have far too much work to do.

Bizim üniversite çok fazla elektrik tüketir. - Our college uses far too much electricity.

far too much
çok fazla

O çok fazla bira içer. - He drinks far too much beer.

Çok fazla sigara içiyorsun. Azaltmalısın. - You smoke far too much. You should cut back.

go too far
cıvıtmak
go too far
haddini aşmak
go too far
çok ileri gitmek
carry things too far
abartmak
too far away to be heard
çok uzakta duyulmak
(for someone) to go too far
fazla olmak
carry s.t. too far
{k} bir şeyin dozunu kaçırmak, aşırı gitmek
carry too far
(deyim) carry sth./it/things (a bit/rather) too far fazla ileri götürmek
go too far
kadar ileri gitmek
go too far
ileri gitmek, fazla olmak, çok olmak
go too far
ileri gitmek
go too far
ileriye gitmek
is it too far to walk
yürümek için çok mu uzak
it's not too far
çok uzak değil
that is going too far
bu kadarı da fazla
English - English
far too

  Turkish pronunciation

  fär tu

  Pronunciation

  /ˈfär ˈto͞o/ /ˈfɑːr ˈtuː/

  Etymology

  [ 'fär ] (adverb.) before 12th century. Middle English fer, from Old English feorr; akin to Old High German ferro far, Old English faran to go; more at FARE.

  Word of the day

  contrive
Favorites