far-back

listen to the pronunciation of far-back
English - Turkish
ileri geri
long ago
uzun süre önce

Tom bunu uzun süre önce yapmalıydı. - Tom should've done that long ago.

Uzun süre önce o filmi izledim. - I saw that film long ago.

far back
kadar geri
long ago
uzun zaman önce

Ben, o filmi uzun zaman önce izledim. - I have seen that film long ago.

O uzun zaman önce oldu. - That happened long ago.

English - English
long ago
far-back
Favorites