expression of confusion or uncertainty

listen to the pronunciation of expression of confusion or uncertainty
English - English
uh
expression of confusion or uncertainty

  Hyphenation

  ex·pres·sion of con·fu·sion or un·cer·tain·ty

  Turkish pronunciation

  îkspreşın ıv kınfyujın ır ınsırtınti

  Pronunciation

  /əkˈspresʜən əv kənˈfyo͞oᴢʜən ər ənˈsərtəntē/ /ɪkˈsprɛʃən əv kənˈfjuːʒən ɜr ənˈsɜrtəntiː/

  Word of the day

  elevenses
Favorites