exercise specification

listen to the pronunciation of exercise specification
English - Turkish
(Askeri) TATBİKAT ÖZELLİKLERİ: Tatbikatın genel konsepti, şekli, kapsamı, mahali, amacı, gayeleri, kuvvet ihtiyaçları, politik yönleri, analiz düzenlemeleri ve masraflarını önceden genel hatlarıyla ortaya koyan ana tatbikat gerekleri
exercise specifications
(Askeri) tatbikat özellikleri
exercise specification

  Hyphenation

  ex·er·cise spe·ci·fi·ca·tion

  Turkish pronunciation

  eksırsayz spesîfîkeyşın

  Pronunciation

  /ˈeksərˌsīz ˌspesəfəˈkāsʜən/ /ˈɛksɜrˌsaɪz ˌspɛsɪfɪˈkeɪʃən/

  Word of the day

  ornithology
Favorites