equal stakes in a wager

listen to the pronunciation of equal stakes in a wager
English - Turkish
Bir bahis eşit bahisler
English - English
even money
equal stakes in a wager

  Hyphenation

  e·qual stakes in a wa·ger

  Turkish pronunciation

  ikwıl steyks în ı weycır

  Pronunciation

  /ˈēkwəl ˈstāks ən ə ˈwāʤər/ /ˈiːkwəl ˈsteɪks ɪn ə ˈweɪʤɜr/

  Word of the day

  illeist
Favorites