en küçük ölçüde mesafeleri ölçmek için mikroskopla kullanılan alet, mikrometre

listen to the pronunciation of en küçük ölçüde mesafeleri ölçmek için mikroskopla kullanılan alet, mikrometre
Turkish - English
(Tıp) micrometer
en küçük ölçüde mesafeleri ölçmek için mikroskopla kullanılan alet, mikrometre

    Hyphenation

    en kü·çük öl·çü·de me·sa·fe·le·ri ölç·mek i·çin mik·ros·kop·la kul·la·nı·lan a·let, mik·ro·met·re

    Pronunciation

    Word of the day

    tete-beche
Favorites