elaboration likelihood model

listen to the pronunciation of elaboration likelihood model
English - Turkish
Bir mesajı dikkatle değerlendirme ve inceleme güdüsü ve yetisi olan insanların, mesajın içeriğini dikkate alarak ( merkezi ikna yolu) tutumlarını değiştirdiğini, buna karşılık bu yetisi veya güdüsü daha az olanların ise yüzeysel yollara sapıp çeşitli (sıklıkla ilgisiz) ikna ipuçlarına dayanarak ( çevresel ikna yolu) tutumlarını değiştirdiğini savunan bir tutum değiştirme teorisi
English - English
The Elaboration Likelihood Model (ELM) of persuasion is a dual process theory describing how attitudes are formed and changed, developed by Richard E. Petty and John Cacioppo during the early 1980s
elaboration likelihood model

  Hyphenation

  e·lab·o·ra·tion like·li·hood mod·el

  Turkish pronunciation

  îläbıreyşın layklihûd mädıl

  Pronunciation

  /əˌlabərˈāsʜən ˈlīklēˌho͝od ˈmädəl/ /ɪˌlæbɜrˈeɪʃən ˈlaɪkliːˌhʊd ˈmɑːdəl/

  Word of the day

  lee
Favorites