discontinuance of business

listen to the pronunciation of discontinuance of business
English - Turkish
işi tatil etme
discontinuance of business

  Hyphenation

  dis·con·ti·nu·ance of busi·ness

  Turkish pronunciation

  dîskıntînyuıns ıv bîznıs

  Pronunciation

  /ˌdəskənˈtənyo͞oəns əv ˈbəznəs/ /ˌdɪskənˈtɪnjuːəns əv ˈbɪznəs/

  Word of the day

  lalochezia
Favorites