disaster assistance response team

listen to the pronunciation of disaster assistance response team
English - Turkish

Definition of disaster assistance response team in English Turkish dictionary

disaster assistance response team; dynamic analysis and replanning tool
(Askeri) felaket yardımı tepki timi; dinamik analiz ve yeniden planlama aracı
DART
(Askeri) felaket yardımı tepki timi; dinamik analiz ve yeniden planlama aracı (disaster assistance response team; dynamic analysis and replanning tool)
English - English
DART
disaster assistance response team

  Hyphenation

  dis·as·ter as·sis·tance re·sponse team

  Turkish pronunciation

  dîzästır ısîstıns rispäns tim

  Pronunciation

  /dəˈzastər əˈsəstəns rēˈspäns ˈtēm/ /dɪˈzæstɜr əˈsɪstəns riːˈspɑːns ˈtiːm/

  Word of the day

  orthography
Favorites