disappearing

listen to the pronunciation of disappearing
English - Turkish
gözden kayboluş
yok olan
gözden kaybolan
unutulan
disappear
yok olmak
disappear
gözden kaybolmak

Tom gözden kaybolmak istiyor. - Tom wants to disappear.

disappear
{f} ortadan kaybolmak

Zorla ortadan kaybolmak insanlığa karşı bir suçtur. - Forced disappearance is a crime against humanity.

Ortadan kaybolmak zorundasın. - You have to disappear.

disappearing carriage
(Askeri) HUSUSİ KUNDAK: Çakılı topların bazı tiplerinde; alt kundakta geriye ve yukarıya doğru meyilli kızak yatakları üzerinde geri tepme kuvvetiyle hareket ederek topu, önünde kendisini gizleyen duvar veya set üstüne çıkaran, kendi ağırlığıyla eski yerine oturmasını sağlayan kundak. Buna "disappearing gun carriage" de denir
disappearing gun carriage
(Askeri) HUSUSİ TOP KUNDAĞI: Bak. "disappearing carriage"
disappearing target
(Askeri) GÖRÜNÜR, KAYBOLUR HEDEF: Atış yapan nişancıya kısa bir zaman görünüp sonra kaybolan hedef. Düşer-kalkar hedefler "bobbing target" ve hedef çukurundan yükseltilerek kısa bir zaman görünüp tekrar kaybolan hedefler görünür-kaybolur hedeflerdir
disappear
{f} kaybolmak

Ben sadece ortadan kaybolmak istiyorum. - I just want to disappear.

Tom gözden kaybolmak istiyor. - Tom wants to disappear.

disappear
gözden kaybol

Benim için sürpriz oldu, o bir anda gözden kayboldu. - To my amazement, it disappeared in an instant.

Firari buradan elli kilometre uzaktaki küçük bir kasabada ortaya çıkmış, ama sonra gözden kaybolmuş. - The fugitive surfaced in a small town fifty miles from here but then disappeared again.

disappear
{f} ortadan kaybolmak: My pen has
disappear
{f} unutulup gitmek
disappear
kaybol

Benim için sürpriz oldu, o bir anda gözden kayboldu. - To my amazement, it disappeared in an instant.

Tom bir iz bırakmadan ortadan kayboldu. - Tom disappeared without a trace.

disappear
{f} yok olmak: Too many forests have disappeared. Pek çok orman yok oldu
disappear
zail olmak
disappear
uçmak
disappear
yitmek
disappear
aniden kaybolmak
disappear
ortalıktan kaybolmak
disappear
kayıplara karışmak
disappear
ortadan kalkmak
disappear
görünmez olmak
disappear
yok ol

Ekvatora yakın dar bir bölgede bulunan,tropik yağmur ormanları o kadar hızlı yok oluyorlar ki 2000 yılına kadar onların yüzde sekseni gitmiş olabilir. - The tropical rainforests, located in a narrow region near the equator, are disappearing so fast that by the year 2000 eighty percent of them may be gone.

Küçük aile çiftlikleri yok oluyorlardı. - Small family farms were disappearing.

disappear
yitip
disappear
ortadan kaybolma
disappear
kaybolma

Eski gelenekler kaybolmaya devam ediyor. - Old customs keep disappearing.

Ortadan kaybolmak zorundasın. - You have to disappear.

disappear
disappearance gözden kaybolma
disappear
yok olma

Pasifik'teki düşük rakımlı bazı ada ülkelerinin, deniz seviyesinin küresel ısınma sonucu yükselmesiyle yok olmasından korkuluyor. - It's feared that some low-lying Pacific Island nations will disappear as seas rise as a result of global warming.

Onlar seni bulmadan önce, yok olmalısın. - You need to disappear before they find you.

English - English
quickly going away and passing out of sight; "all I saw was his vanishing back"
of Disappear
the act of leaving secretly or without explanation
pr
present participle of disappear
& vb
disappear
To vanish
do a disappearing act
To abscond or escape
do a disappearing act
To vanish (or to make something vanish)
disappear
to cease to exist, either actually or for the time being
disappear
{v} to vanish, to lost, fly off or away
disappear
become less intense and fade away gradually; "her resistance melted under his charm"
disappear
{f} go out of sight; become extinct, cease to exist
disappear
To cease to appear or to be perceived; to pass from view, gradually or suddenly; to vanish; to be no longer seen; as, darkness disappears at the approach of light; a ship disappears as she sails from port
disappear
If you say that someone or something disappears, you mean that you can no longer see them, usually because you or they have changed position. The black car drove away from them and disappeared Clive disappeared into a room by himself = vanish
disappear
If someone or something disappears, they go away or are taken away somewhere where nobody can find them. a Japanese woman who disappeared thirteen years ago
disappear
get lost, especially without warning or explanation; "He disappeared without a trace
disappear
If something disappears, it stops existing or happening. The immediate security threat has disappeared
disappear
To make vanish
disappear
To cease to be or exist; as, the epidemic has disappeared
disappear
cease to exist; "An entire civilization vanished"
disappear
get lost, especially without warning or explanation; "He disappeared without a trace"
disappear
become invisible or unnoticeable; "The effect vanished when day broke"
disappearing

  Turkish pronunciation

  dîsıpirîng

  Pronunciation

  /ˌdəsəˈpērəɴɢ/ /ˌdɪsəˈpiːrɪŋ/

  Videos

  ... Their warts are disappearing. ...

  Word of the day

  clamant
Favorites