dig a hole or tunnel (in the ground); investigate; hide

listen to the pronunciation of dig a hole or tunnel (in the ground); investigate; hide
English - Turkish

Definition of dig a hole or tunnel (in the ground); investigate; hide in English Turkish dictionary

burrow
kazmak
burrow
tavşan çukuru
burrow
oyuk
burrow
yuva
burrow
in
burrow
yaslanmak
burrow
{f} tünel kazmak, yuva yapmak, oyuk açmak
burrow
bir oyuk veya yuvada gizlenmek
burrow
{f} bir oyukta/yuvada gizlenmek
burrow
sığmak
burrow
{i} sığınak
burrow
{f} tünel kazmak
burrow
organizmaların beslenme, yaşama ve göç faaliyetleri sırasında oluşturdukları fosil iz
burrow
{f} saklanmak
burrow
çukur
burrow
kaz/yasla
English - English
{f} burrow
dig a hole or tunnel (in the ground); investigate; hide
Favorites