detention of person

listen to the pronunciation of detention of person
English - Turkish
tutuklama
detention of persons
tutuklama
detention of person

  Hyphenation

  de·ten·tion of per·son

  Turkish pronunciation

  dîtenşın ıv pırsın

  Pronunciation

  /dəˈtensʜən əv ˈpərsən/ /dɪˈtɛnʃən əv ˈpɜrsən/

  Word of the day

  obsequious
Favorites