described or represented in a lifelike manner

listen to the pronunciation of described or represented in a lifelike manner
English - English
limned
described or represented in a lifelike manner

  Hyphenation

  de·scribed or represented in a life·like man·ner

  Turkish pronunciation

  dîskraybd ır reprızentıd în ı layflayk mänır

  Pronunciation

  /dəˈskrībd ər ˌreprəˈzentəd ən ə ˈlīfˌlīk ˈmanər/ /dɪˈskraɪbd ɜr ˌrɛprəˈzɛntəd ɪn ə ˈlaɪfˌlaɪk ˈmænɜr/
Favorites