depot quartermaster

listen to the pronunciation of depot quartermaster
English - Turkish
(Askeri) DEPO HİZMET SUBAYI: Bağlı bulunduğu deponun yangına karşı korunması, muhafazası ve emniyeti, inzibat işleri, fenni tesisleri, ulaştırma ve diğer ilgili depo işlerinden sorumlu subay
quartermaster depot
(Askeri) LEVAZIM DEPOSU: Levazım ikmal maddelerinin, tesellüm, depolama ve dağıtımına mahsus depo
quartermaster salvage depot
(Askeri) LEVAZIM HEK DEPOSU: Yıpranmış veya hasara uğramış teçhizatın levazım personeli tarafından onarıldığı veya muhafaza edildiği yer
depot quartermaster

  Hyphenation

  de·pot quar·ter·mas·ter

  Turkish pronunciation

  dipō kwôrtırmästır

  Pronunciation

  /ˈdēpō ˈkwôrtərˌmastər/ /ˈdiːpoʊ ˈkwɔːrtɜrˌmæstɜr/

  Word of the day

  illeist
Favorites