deniz nakliyesini geliştirme programı; muhabere giriş paneli; olası küresel hata

listen to the pronunciation of deniz nakliyesini geliştirme programı; muhabere giriş paneli; olası küresel hata
Turkish - English
(Askeri) sealift enhancement program; signal entrance panel; spherical error probable
deniz nakliyesini geliştirme programı; muhabere giriş paneli; olası küresel hata

    Hyphenation

    de·niz nak·li·ye·si·ni ge·liş·tir·me prog·ra·mı; mu·ha·be·re gi·riş pa·ne·li; o·la·sı kü·re·sel ha·ta

    Pronunciation

    Word of the day

    flay
Favorites