delineated, specified, determined, explained

listen to the pronunciation of delineated, specified, determined, explained
English - Turkish

Definition of delineated, specified, determined, explained in English Turkish dictionary

defined
tanımlanmış

Doku kültürü bakış açısından, bu deney için çevre daha katı bir şekilde tanımlanmış olmalıdır. - From the viewpoint of tissue culture, the environment for this experiment should be more rigidly defined.

defined
{f} tanımla

Onun yerine az önce tanımladığım iki ekonomik değişkenin tartışmasına döneceğim. - Instead, I will turn to a discussion of the two economic variables I defined a moment ago.

Doku kültürü bakış açısından, bu deney için çevre daha katı bir şekilde tanımlanmış olmalıdır. - From the viewpoint of tissue culture, the environment for this experiment should be more rigidly defined.

defined
(Bilgisayar) açıklama
defined
(Bilgisayar) tanımlı
defined
tamlanan
defined
belirtili
defined
tanımla(mak)
defined
tanimla
English - English
{s} defined
delineated, specified, determined, explained
Favorites