define custom colors

listen to the pronunciation of define custom colors
English - Turkish
(Bilgisayar) özel renk tanımla
define custom colors

  Hyphenation

  de·fine cus·tom col·ors

  Turkish pronunciation

  dîfayn kʌstım kʌlırz

  Pronunciation

  /dəˈfīn ˈkəstəm ˈkələrz/ /dɪˈfaɪn ˈkʌstəm ˈkʌlɜrz/

  Word of the day

  schlub
Favorites