deep feeling or emotion

listen to the pronunciation of deep feeling or emotion
English - Turkish

Definition of deep feeling or emotion in English Turkish dictionary

soul
{i} ruh

Sizce hayvanların ruhu var mıdır? - Do you think animals have souls?

İnsan ruh ve bedenden oluşur. - Man consists of soul and body.

soul
ta kendisi
soul
simge
soul
canlılık
soul
kişi

Urallara tırmanmak istiyorsan sen cesur bir kişisin. - You're a brave soul if you want to climb the Urals.

Tom çok cesur bir kişidir. - Tom is a very brave soul.

soul
temel direk
soul
zencilere ait
soul
can

O canı gönülden yaptı. - He put all his heart and soul into it.

soul
soul
soul
{i} öz

Bireysel özgürlük, demokrasinin ruhudur. - Individual freedom is the soul of democracy.

soul
{i} kimse

Biz kimseye söylemedik. - We didn't tell a soul.

Dükkanda bizi dinleyecek kimse yok. - In the store, there's not a soul to listen to us.

soul
zenci müziğinin uyandırdığı heyecan veya his
soul
kişi/ruh
soul
hissiyat
soul
{i} gerçek duygu, içtenlik
soul
{i} timsal
soul
soul food Güneyli zencilere özgü yemek
soul
{i} (bir şeyin) ta kendisi: He's the
English - English
soul
deep feeling or emotion

  Hyphenation

  deep feel·ing or e·mo·tion

  Turkish pronunciation

  dip filîng ır îmōşın

  Pronunciation

  /ˈdēp ˈfēləɴɢ ər əˈmōsʜən/ /ˈdiːp ˈfiːlɪŋ ɜr ɪˈmoʊʃən/

  Word of the day

  argal
Favorites