decide on

listen to the pronunciation of decide on
English - Turkish
karar vermek

İlk olarak isim üzerinde karar vermek zorundayız. - In the first place we have to decide on the name.

karar ver

Eşim ve ben ikizler için isimler üzerinde karar veremiyoruz. - My wife and I can't decide on names for the twins.

Öncelikle karar verilmesi gerekenlere karar veririz sonra iki takıma ayrılırız. - First, we decide on what needs to be decided, then we split into two teams.

hükmetmek
karar kılmak
beğenmek
seçmek
karar kılmak
English - English
If you decide on something or decide upon something, you choose it from two or more possibilities. After leaving university, Therese decided on a career in publishing
decide on

  Hyphenation

  de·cide on

  Turkish pronunciation

  dîsayd ôn

  Pronunciation

  /dəˈsīd ˈôn/ /dɪˈsaɪd ˈɔːn/
Favorites