dair

listen to the pronunciation of dair
Turkish - English
about

There's a general sense that something should be done about unemployment. - İşsizlik hakkında bir şey yapılması gerektiğine dair genel bir kanı vardır.

Even though Tom told Mary about his problem, he didn't want to listen to any advice she had on how to solve it. - Tom Mary'ye kendi probleminden bahsetmesine rağmen, onu nasıl çözeceğine dair onun herhangi bir tavsiyesini dinlemek istemiyordu.

regarding
mudslinging
concerning
touching

My apartment needs touching up. - Dairemin onarılmaya ihtiyacı var.

relating to
about, on, concerning, relating to
respecting
about, regarding, concerning, relating to, on
as regards
anent
re
to
in reference to
r.e
r e
dair olmak
pertain
inanca dâir
beliefs about
Ceza Kovuşturmalarının Aktarılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, 1972
(Hukuk) European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters, 1972
Konularda Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesine Dair Anlaşma)
(Hukuk) Benelux Treaty on Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters (Treaty on Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters between the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands)
Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi, 1957
(Hukuk) European Convention on Extradition, 1957
Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol, 1975
(Hukuk) Additional Protocol to the European Convention on Extradition, 1975
Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol, 1978
(Hukuk) Second Additional Protocol to the European Convention on Extradition, 1978
hususi çıkara dair dava
(Latin) actio privatae
telif hakkına dair suç
(Kanun) offense related to copyright
İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme
(Hukuk) Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Turkish - Turkish
Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne: "Yarına kadar sarhoşluğu geçer, ben de sarhoş olmadığına dair rapor veririm."- A. Gündüz
Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne
(Osmanlı Dönemi) belli bir şey hakkında olan, ilgili
DAİR
(Osmanlı Dönemi) Devreden. Dolaşan. Dönen. Bir şeyin etrafını kuşatan
DAİR
(Osmanlı Dönemi) Belli bir şey hakkında olan. Alâkalı, müteallik
dair
Favorites