düello

listen to the pronunciation of düello
Turkish - English
duel

Tom and his friend were duelling with plastic swords. - Tom ve arkadaşı plastik kılıçlarla düello ediyorlardı.

His son had been killed in a duel. - Oğlu bir düelloda öldürülmüştü.

single combat
rencontre
rencounter
düello etmek
duel
düello davetini kabul etmek
pick up the glove
düello davetini kabul etmek
take up the glove
düello etmek
to duel
düello yaparak şerefini koruma
satisfaction
düello yapmak
to duel, to fight a duel
düello şahidi
second
davet etmek düello
challenge
Turkish - Turkish
(Osmanlı Dönemi) İtl. Hakareti tamir için iki kişi arasında hususan Avrupa'da ve şâhitler önünde yapılan silâhlı çarpışma
İki kişi arasında, tanıklar önünde yapılan silahlı vuruşma. İki siyasi, ekonomik güç arasındaki çatışma
İki kişi arasında, tanıklar önünde yapılan silâhlı vuruşma
İki siyasi, ekonomik güç arasındaki çatışma
düello
Favorites