cut into a conversation

listen to the pronunciation of cut into a conversation
English - Turkish
söze dalmak
lâfa karışmak
cut into a conversation

  Hyphenation

  cut in·to a con·ver·sa·tion

  Turkish pronunciation

  kʌt întı ı känvırseyşın

  Pronunciation

  /ˈkət əntə ə ˌkänvərˈsāsʜən/ /ˈkʌt ɪntə ə ˌkɑːnvɜrˈseɪʃən/

  Word of the day

  elevenses
Favorites