coincidence circuit

listen to the pronunciation of coincidence circuit
English - Turkish
koinsidens devresi
çakışma devresi
çakışma devresi, koinsidens devresi
(Nükleer Bilimler) eşlenik devre
coincidence circuit

  Hyphenation

  co·in·ci·dence cir·cuit

  Turkish pronunciation

  kōînsîdıns sırkıt

  Pronunciation

  /kōˈənsədəns ˈsərkət/ /koʊˈɪnsɪdəns ˈsɜrkət/

  Word of the day

  hendiadys
Favorites