cirit

listen to the pronunciation of cirit
Turkish - Turkish
At koşturup birbirine değnek atarak topluca oynanan oyun
At koşturup karşı takım oyuncularına değnek atarak topluca oynanan eski bir Türk oyunu
Bu oyunda atılan değnek
CİRİT
(Osmanlı Dönemi) Düşmana atılmak üzere yapılmış ucu demirli, sert tahtadan kısa mızrak. Sulh zamanlarında talim mahiyetinde yapılan karşılaşmalara cirit oyunu denirdi. Türklerin makbul bir sporu idi
cirit atma
Atletizmin ciridi fırlatmaya dayanan dalı
cirit oyunu
Cirit
cirit ucu
Cirit sopasının ucundaki demir, temren
cirit
Favorites