ciddi olarak

listen to the pronunciation of ciddi olarak
Turkish - English
seriously

Are you seriously thinking about not going? - Ciddi olarak gitmemeyi düşünüyor musun?

Are you seriously thinking about going? - Gitmeyi ciddi olarak düşünüyor musun?

devoutly
profoundly
critically

Three species of rhinoceros are critically endangered. - Gergedanın üç türü ciddi olarak tehlike altında.

severely

Tom was severely beaten. - Tom ciddi olarak dövüldü.

The teacher scolded his students severely. - Öğretmen öğrencileri ciddi olarak azarladı.

in earnest

He began working in earnest. - O ciddi olarak çalışmaya başladı.

During his seven years in Japan, he studied Japanese in earnest. - Japonya'da yedi yılı boyunca, ciddi olarak Japonca çalıştı.

ciddi olarak hasta veya yaralı; istihbarat ilgi beyanı
(Askeri) seriously ill or injured; statement of intelligence interest
ciddi olarak işe koyulmak
get down to work
ciddi ol
get serious
ciddi olarak
Favorites