ciddi bir şekilde

listen to the pronunciation of ciddi bir şekilde
Turkish - English
severely

Dan was severely beaten by prison guards. - Dan cezaevi gardiyanları tarafından ciddi bir şekilde dövüldü.

Such a thing is considered theft and it has to be punished severely. - Böyle bir şey hırsızlık olarak kabul edilir ve ciddi bir şekilde cezalandırılmak zorundadır.

staidly
seriously

Tom has been seriously injured. - Tom ciddi bir şekilde yaralandı.

You should study seriously if you want to pass the exam. - Sınavı geçmek istiyorsanız, ciddi bir şekilde çalışmalısınız.

austerely
ciddi bir şekilde
Favorites