capable of being distinctly enunciated or pronounced in speech

listen to the pronunciation of capable of being distinctly enunciated or pronounced in speech
English - English
enunciable
capable of being distinctly enunciated or pronounced in speech

  Hyphenation

  ca·pa·ble of be·ing dis·tinct·ly e·nun·ci·a·ted or pro·nounced in speech

  Turkish pronunciation

  keypıbıl ıv biîng dîstîngktli înʌnsieytîd ır prınaunst în spiç

  Pronunciation

  /ˈkāpəbəl əv ˈbēəɴɢ dəˈstəɴɢktlē əˈnənsēˌātəd ər prəˈnounst ən ˈspēʧ/ /ˈkeɪpəbəl əv ˈbiːɪŋ dɪˈstɪŋktliː ɪˈnʌnsiːˌeɪtɪd ɜr prəˈnaʊnst ɪn ˈspiːʧ/

  Word of the day

  dystopia
Favorites