cafer

listen to the pronunciation of cafer
Turkish - English
Jafar
Sıçtı Cafer bez getir
He's buggered it up, He's messed things up
Turkish - Turkish
(Adlar, İsimler) Cafer bin Muhammed: Lâkabı Es-sadık olup 12 imamın altıncısıdır. Muhammed bin El-bakır'ın yerine imamete geçmiştir. Cafer-i Tayyar: Hz. alinin kardeşi olup, Mute savaşında bayrak tutarken iki elini de kaybederek şehid olmuştur. Bugün Mute civarında kabri bulunmaktadır
(Adlar, İsimler) Küçük akarsu, çay
Küçük akarsu
Küçük ırmak
Süsleme, hat ve minyatür gibi bazı sanat dallarında kullanılan bir tür kâğıt
cafer
Favorites