by mutual agreement

listen to the pronunciation of by mutual agreement
English - Turkish
karşılıklı anlaşmayla
karşılıklı anlaşarak
karşılıklı anlaşma ile
by common consent
oybirliğiyle
English - English
by common consent
by mutual agreement

  Hyphenation

  by mu·tu·al A·gree·ment

  Turkish pronunciation

  bay myuçıwıl ıgrimınt

  Pronunciation

  /ˈbī ˈmyo͞oʧəwəl əˈgrēmənt/ /ˈbaɪ ˈmjuːʧəwəl əˈɡriːmənt/

  Word of the day

  ornithology
Favorites