bozup feshetmek.fezz : yalnız şey. bir kimsenin yalnız kendi başına olması

listen to the pronunciation of bozup feshetmek.fezz : yalnız şey. bir kimsenin yalnız kendi başına olması
Turkish - Turkish
(Osmanlı Dönemi) FEZR
bozup feshetmek.fezz : yalnız şey. bir kimsenin yalnız kendi başına olması

    Hyphenation

    bo·zup fes·het·mek.·fezz : yal·nız şey. bir kim·se·nin yal·nız ken·di ba·şı·na ol·ma·sı

    Word of the day

    agerasia
Favorites