birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları

listen to the pronunciation of birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları
Turkish - Turkish
düşman
birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları

    Hyphenation

    bir·bir·le·riy·le sa·va·şan dev·let·ler ve bu dev·let·le·rin as·ker, si·vil bü·tün uy·ruk·la·rı

    Word of the day

    wether
Favorites