bir yazının ya da sanat yapıtını her yönüyle inceleyip açıklayan yazı türü

listen to the pronunciation of bir yazının ya da sanat yapıtını her yönüyle inceleyip açıklayan yazı türü
Turkish - Turkish
eleştiri
bir yazının ya da sanat yapıtını her yönüyle inceleyip açıklayan yazı türü

    Hyphenation

    bir ya·zı·nın ya da sa·nat ya·pı·tı·nı her yö·nüy·le in·ce·le·yip a·çık·la·yan ya·zı tü·rü

    Word of the day

    recto
Favorites