bir kimsenin acısını veya sıkıntısını yatıştırmak, teselli etmek

listen to the pronunciation of bir kimsenin acısını veya sıkıntısını yatıştırmak, teselli etmek
Turkish - Turkish
avutmak
bir kimsenin acısını veya sıkıntısını yatıştırmak, teselli etmek

    Hyphenation

    bir kim·se·nin a·cı·sı·nı ve·ya sı·kın·tı·sı·nı ya·tış·tır·mak, te·sel·li et·mek

    Pronunciation

    Word of the day

    effete
Favorites