bir devlet ülkesinin bir bölümünün tamamen başka bir devlet ülkesince çevrilmesi

listen to the pronunciation of bir devlet ülkesinin bir bölümünün tamamen başka bir devlet ülkesince çevrilmesi
Turkish - English
(Hukuk) enclave
bir devlet ülkesinin bir bölümünün tamamen başka bir devlet ülkesince çevrilmesi

    Hyphenation

    bir dev·let ül·ke·si·nin bir bö·lü·mü·nün ta·ma·men baş·ka bir dev·let ül·ke·sin·ce çev·ril·me·si

    Word of the day

    topiary
Favorites