bir davranış, bir durum veya bir kimseden memnun olan, yakınması olmayan

listen to the pronunciation of bir davranış, bir durum veya bir kimseden memnun olan, yakınması olmayan
Turkish - Turkish
hoşnut
bir davranış, bir durum veya bir kimseden memnun olan, yakınması olmayan

    Hyphenation

    bir dav·ra·nış, bir du·rum ve·ya bir kim·se·den mem·nun o·lan, ya·kın·ma·sı ol·ma·yan

    Pronunciation

    Word of the day

    exiguous
Favorites