bir bölgeyi savunmak için yapılan ve silahlarla güçlendirilen yapı

listen to the pronunciation of bir bölgeyi savunmak için yapılan ve silahlarla güçlendirilen yapı
Turkish - Turkish
tabya
bir bölgeyi savunmak için yapılan ve silahlarla güçlendirilen yapı

    Hyphenation

    bir böl·ge·yi sa·vun·mak i·çin ya·pı·lan ve si·lah·lar·la güç·len·di·ri·len ya·pı

    Pronunciation

    Word of the day

    adamantine
Favorites