bir alacağın gerçekleşmesinden önce verilen belirli bir miktar

listen to the pronunciation of bir alacağın gerçekleşmesinden önce verilen belirli bir miktar
Turkish - Turkish
ön ödeme
bir alacağın gerçekleşmesinden önce verilen belirli bir miktar

    Hyphenation

    bir a·la·ca·ğın ger·çek·leş·me·sin·den ön·ce ve·ri·len be·lir·li bir mik·tar

    Pronunciation

    Word of the day

    agerasia
Favorites