bir ırakgörürü veya gözlem aracını bakılacak yıldıza doğru çevirme işi

listen to the pronunciation of bir ırakgörürü veya gözlem aracını bakılacak yıldıza doğru çevirme işi
Turkish - Turkish
yöneltme
bir ırakgörürü veya gözlem aracını bakılacak yıldıza doğru çevirme işi

    Hyphenation

    bir ı·rak·gö·rü·rü ve·ya göz·lem a·ra·cı·nı ba·kı·la·cak yıl·dı·za doğ·ru çe·vir·me i·şi
Favorites