berat

listen to the pronunciation of berat
Turkish - English
letters patent
(Hukuk) charter
diploma
patent
warrant
franchise
berat gecesi
charter night
berat kandili
(Din) Barat night. The night of Shab e Barat
berat kandili
Mid-Sha'ban is the 15th day of the Muslim month of Sha'ban. Laylatul Bara'ah is the night preceding the 15th day of Shaban. The month of Sha’ban is the eighth month of the Islamic lunar calendar. The fifteenth night of this month is known as Laylatul Bara’ah or Laylatun Nisfe min Sha’ban in the Arab world, it is known as Shab-e-barat
berat gecesi/kandili
the Night of Pardon, the night between the 14th and the 15th days of the month Sha'ban
berat kandili
bara'ah night
Turkish - Turkish
(Hukuk) Bir kimseye madalya veya herhangi bir ayrıcalık verildiğini belirten belge
(Osmanlı Dönemi) Nişân. Rütbe. İmtiyaz ve taltif için verilen resmi kâğıt
Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent
Berat Gecesi, Berat Kandili
(Osmanlı Dönemi) nişan rütbe, imtiyaz ve taltif için verilen kâğıt
Bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge
Bir buluşun ve kullanım hakkının kime ait olduğunu gösteren belge
Osmanlı İmparatorluğunda bir göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu
berat kandili
Berat Kandili (Berâet Kandili), (Arapça: ليلة منتصف شعبان ) İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nda İİ. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır
BERAT GECESİ
(Osmanlı Dönemi) Arabi Şâban ayının onbeşinci gecesi. Şâban ayı mübarek şuhur-u selâseden (üç aylardan) olup, onbeşinci gecesi mahlûkatın rızıklarına, ömürlerine, amellerine dâir taraf-ı İlâhîden meleklere tâlimat verildiği hususunda rivâyât-ı sahiha vardır.(Bu gelen gece olan "Leyle-i Berât" bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderât-ı beşeriyenin programı nev'inden olması cihetiyle "Leyle-i Kadr"in kudsiyetindedir. Herbir hasenenin Leyle-i Kadirde otuzbin olduğu gibi, bu Leyle-i Beratta herbir amel-i salihin
Berat Gecesi
Hz. Muhammed'e peygamberliğin Cebrail aracılığıyla bildirildiği şaban ayının 15. gecesi
Berat Kandili
Berat Gecesi
berat
Favorites