belgeye dayanan, doğru, doğruluğuna güvenilen, sağlam

listen to the pronunciation of belgeye dayanan, doğru, doğruluğuna güvenilen, sağlam
Turkish - Turkish
mevsuk
belgeye dayanan, doğru, doğruluğuna güvenilen, sağlam

    Hyphenation

    bel·ge·ye da·ya·nan, doğ·ru, doğ·ru·lu·ğu·na gü·ve·ni·len, sağ·lam

    Pronunciation

Favorites