become pregnant

listen to the pronunciation of become pregnant
English - Turkish
gebe kal
gebe kalmak
hamile kalmak
bag
{i} torba

Bir buz torbası alabilir miyim? - May I have an ice bag?

Ne yazık ki, Tom kediyi torbadan dışarı çıkarttı. - Unfortunately, Tom let the cat out of the bag.

bag
{i} poşet

Sanırım insanlar tek kullanımlık poşetleri kullanmayı durdurmalı. - I think people should stop using disposable shopping bags.

Ben yalnızca biyobozunur poşet kullanırım. - I only use biodegradable bags.

bag
{i} çanta

Çantam çok eski. Yeni bir tane almalıyım. - My bag is too old. I must buy a new one.

Şu çantaları taşımaya yardım ettim. - I helped carry those bags.

bag
{i} sevimsiz kadın
bag
bir çuval
bag
yığınla
bag
çuval
bag
yürütmek
bag
(hayvan) öldürmek
bag
bag and
bag
torbaya veya çuvala koymak
bag
{f} germek
bag
{f} torbalamak, çuvala koymak
bag
{f} yakalamak
bag
{i} çekilmez kadın
bag
{f} torbalanmak
bag
argo bir paket esrar
bag
{f} torbaya koymak
bag
{f} aşırmak
English - English
become pregnant

  Hyphenation

  be·come preg·nant

  Turkish pronunciation

  bîkʌm pregnınt

  Pronunciation

  /bəˈkəm ˈpregnənt/ /bɪˈkʌm ˈprɛɡnənt/

  Word of the day

  scacchic
Favorites