be confronted by a problem

listen to the pronunciation of be confronted by a problem
English - Turkish
problem ile karşılaşmak
be confronted by a problem

  Hyphenation

  be confronted by a prob·lem

  Turkish pronunciation

  bi kınfrʌntıd bay ı präblım

  Pronunciation

  /bē kənˈfrəntəd ˈbī ə ˈpräbləm/ /biː kənˈfrʌntəd ˈbaɪ ə ˈprɑːbləm/

  Word of the day

  alfresco
Favorites